Cùng học tiếng Nhật – Let’s learn Japanese

Source: Cùng học tiếng Nhật – Let’s learn Japanese

Advertisements

Cùng học tiếng Nhật – Let’s learn Japanese

Chào mọi người,

Các bạn có thể gọi mình là Pea. Mình rất thích học tiếng Nhật nên cũng muốn nhờ trang blog này chia sẻ cũng như trao đổi kinh nghiệm với những người có cùng sở thích.

Nhân đây là bài viết đầu tiên, mình xin chia sẻ một mẫu ngữ pháp đơn giản như sau:

“Động từ thể て + ちょうだい”

Ý nghĩa: Dùng để nhờ vả hay yêu cầu ai đó làm một hành động nào đó.

Cơ bản mẫu câu này được sử dụng tương tự như “てください” nhưng có 3 điểm khác biệt cần lưu ý:

  1. Không thể hiện được sự tôn trọng và lịch sự như “てください”.
  2. Thường được dùng nhiều bởi phái nữ.
  3. Thường được dùng để nói với trẻ em hoặc những người có địa vị thấp hơn mình.

Nếu mọi người theo học giáo trình Minna no Nihongo thì chắc sẽ không được tiếp xúc với mẫu ngữ pháp này. Nhưng nếu các bạn là fan anime hay manga hay drama Nhật thì chắc có thế đã nghe qua rồi nhĩ ^^!

Bài viết đầu nên mình cũng không muốn quá dài dòng. Hy vọng nhận được sự quan tâm và có cơ hội được làm quen học hỏi thêm từ mọi người.

またね!

Hello everyone,

Please call me Pea since it’s how I want to address myself here on WordPress.com. I am not a native English speaker yet I try to keep my blog bilingual as I want to make more friends around the world.

This blog is mainly about learning Japanese and sharing my own experiences on that. Moreover, I would love to hear and read about everyone’s experiences too, if you are interested in sharing your knowledge.

For this first blog, I would like to teach you a simple yet not that familiar to people who is now studying Japanese by textbook.

The structure as below:

Verb て + ちょうだい

Meaning: to ask or to request someone to do something.

Basically, this grammar point is the same as “てください”, but it has 3 significant differences:

  1. This is not as polite as using “てください”.
  2. This is mainly used by female speakers.
  3. This is should only be used in talking with children or people with lower status/ younger than you.

Although this grammar is not that useful in everyday life, you may come across it in anime, manga or Japanese drama. Thus, for all the fan out there I hope this will make you feel more enjoyable like “now I know what you mean even if I am doing this with subtitles” when reading as well as watching the pieces you love. ^^

Hope this first piece is not too long and boring. May you have a nice day or night out there. See you!